Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý siêu thị

VNUNI – Chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

Posts Tagged ‘nhân viên’

Quản lý danh mục nhân viên

Posted by Giải pháp bán hàng VNUNI trên 09/06/2012

XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHI TIẾT CỦA MỘT NHÂN VIÊN

Tại thông tin chi tiết của một Nhân viên trong danh mục quản lý Nhân viên chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến Nhân viên đó:

  • Theo dõi lịch sử Báo giá do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Đơn đặt mua hàng do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Đơn đặt bán hàng do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Hóa đơn bán hàng do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Trả lại hàng bán/hàng mua do Nhân viên thực hiện
  • Theo dõi lịch sử Hàng hóa do Nhân viên bán

Đọc tiếp »

Posted in Phần mềm bán hàng | Tagged: , , , , | Leave a Comment »