Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý siêu thị

VNUNI – Chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

Posts Tagged ‘nhà cung cấp’

Quy trình mua hàng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC

Posted by Giải pháp bán hàng VNUNI trên 09/06/2012

QUẢN LÝ MUA HÀNG TRONG PHẦN MỀM BÁN HÀNG VNUNi® SIC

Chức năng

  • Quản lý đơn đặt mua hàng
  • Nhập hàng vào kho
  • Thanh toán với nhà cung cấp
  • Trả lại hàng cho nhà cung cấp
  • Báo cáo mua hàng: sổ nhật ký mua hàng/hàng trả lại/bảng kê mua hàng, nhật ký thanh toán, v.v…

Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Phần mềm bán hàng | Tagged: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Quản lý danh mục nhà cung cấp

Posted by nhint trên 07/06/2012

XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHI TIẾT CỦA MỘT NHÀ CUNG CẤP

Tại thông tin chi tiết của một Nhà Cung Cấp trong danh mục quản lý Nhà Cung Cấp chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến Nhà Cung Cấp đó:

  • Theo dõi lịch sử đơn đặt mua hàng (PO) của Nhà Cung Cấp
  • Theo dõi lịch sử mua/nhập hàng của Nhà Cung Cấp
  • Theo dõi lịch sử trả lại hàng cho Nhà Cung Cấp
  • Theo dõi quá trình thanh toán cho Nhà Cung Cấp
  • Theo dõi các mặt hàng đã mua/nhập từ Nhà Cung Cấp
theo doi lich su giao dich cua nha cung cap

Theo dõi lịch sử giao dịch của một nhà cung cấp

<< Đọc tiếp… >>

Posted in Phần mềm bán hàng | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »