Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý siêu thị

VNUNI – Chuyên sâu về giải pháp bán lẻ

Posts Tagged ‘Báo giá phần mềm VNUNI’

Báo giá giải pháp cho mô hình cửa hàng nhỏ

Posted by Giải pháp bán hàng VNUNI trên 02/06/2015

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI được hơn 600 khách hàng tin tưởng lựa chọn. Bạn có thể tham khảo danh sách một vài khách tiêu biểu tại: http://vnuni.vn/mkt-email.htm hoặc tại http://vnuni.vn/tin-trien-khai/

Báo giá này chỉ áp dụng cho mô hình 01 cửa hàng nhỏ

(Dưới 50m2, ít hơn 2000 mặt hàng)

Phần mềm quản lý bán hàng VNUNI Đọc tiếp »

Posted in Phần mềm bán hàng | Tagged: , | Leave a Comment »